Repensem la plaça de la Pau - Enquesta

Consideracions generals


L’Ajuntament de Sant Just Desvern té el compromís de remodelar la plaça de la Pau amb la participació del veïnat. Per això, s’ha engegat un procés participatiu per debatre i decidir conjuntament els usos de la plaça de la Pau i garantir que donin resposta a les necessitats quotidianes d’un veïnat divers i plural.


Aquest procés incorpora la perspectiva de gènere, és a dir, situa al centre la vida quotidiana de totes les persones des de la diversitat. La millora de la plaça de la Pau tindrà en compte criteris d’accessibilitat, inclusivitat, autonomia i suport a les cures i seguretat, així com l’experiència de les persones que en fan ús.


L’enquesta següent està enfocada a conèixer l’experiència de les persones que utilitzen la plaça de la Pau en relació amb els usos, benestar i percepció de seguretat.

Si vols participar inicia sessiĆ³. En cas que no estiguis registra't pots fer-ho aquĆ­